Uvod v spletni tečaj

Kakšen je namen tega tečaja?

Tečaj, ki je pred vami, ponuja kratek pregled celotnega Svetega pisma. Če hrepenite po tem, da bi vam bilo Sveto pismo bolj domače, je tole kot nalašč za vas. Usposobil vas bo ne le za to, da boste hitro videli, kam v zbirko svetopisemskih knjig spada vsaka posamezna knjiga, temveč tudi za to, da boste razumeli, kako se vključuje v zgodbo, ki se odvija v Svetem pismu kot celoti.

Naše raziskave so ugotovile, da mnogim manjka pregled nad Svetim pismom. Kadar ga beremo sami ali slišimo branje odlomkov v cerkvi, se nam lahko zgodi, da se nenadoma znajdemo v popolnoma neznanem okolju. Ne vemo za navade in zgodovino ljudstev okrog nas, niti nimamo veliko pojma o tem, kje se nahajamo ali v katero smer smo krenili. Namen tega tečaja, da bi ljudi reševal iz kroničnega pomanjkanja orientacije.

Kaj vsebuje tečaj?

V katoliškem Svetem pismu je šestinštirideset knjig Stare zaveze in sedemindvajset knjig Nove zaveze, nekatera protestantska Sveta pisma pa imajo devetintrideset knjig Stare zaveze. V prvem in drugem delu ta predstavitev govori o starozaveznih knjigah, ki so skupne Judom in vsem kristjanom. Veliko ljudi, tudi protestantov, pa ceni nekatere dodatne knjige Stare zaveze, ki jih ni v hebrejski Bibliji in tudi ne v nekaterih protestantskih izdajah Svetega pisma. Protestanti jim navadno rečejo apokrifi, katoličani pa devterokanonične knjige. Tem knjigam je posvečen tretji del tečaja. Omogočajo nam vpogled v zgodovino in verovanje Judov v zadnjih tristo letih pred rojstvom Jezusa Kristusa. V četrtem in petem delu so predstavljene knjige Nove zaveze. Zadnji, šesti del, pa skuša predstaviti Sveto pismo kot enotno zgodbo.

Seveda v tem kratkem tečaju ni mogoče obdelati vsega v podrobnostih. Je le skromen pripomoček, ne kakšna učena enciklopedija. Poskuša pomagati, da bi dobili pregled nad celotnim Svetim pismom. In   to ne zgolj z osnovno orientacijo, kje je kaj, ampak tudi s tem, da lahko na novo pogledamo področja, o katerih že nekaj vemo. Če na primer poznamo preroka Amosa ali Psalme v Stari zavezi ter evangelije in Pismo Rimljanom v Novi zavezi, bomo zdaj bolje videli, kako se ti deli skupaj z drugimi sestavljajo v celoto. »Velika slika« in podrobnejše znanje o posameznih delih se med seboj dopolnjujeta.

Kako uporabljati tečaj?

Vsaj na dva načina:

  • V manjši skupini. Na koncu vsakega dela najdete predloge za skupinsko delo in pet ključnih svetopisemskih besedil. Čudovito je, če lahko skupina prebere vsaj eno teh besedil in se o njem pogovori. K temu spada tudi branje drugih štirih odlomkov, preden se skupina ponovno zbere; na začetku novega srečanja si udeleženci morda lahko izmenjajo spoznanja in misli o teh besedilih. Če delamo v skupini, z voditeljem ali brez njega, si lahko v primerih, ki so za nekatere težje razumljivi kot za druge, medsebojno pomagamo. Drug drugega lahko tudi spodbujamo, naj vztrajamo vse do konca.
  • Sam oziroma sama zase. Prednost tega načina je, da si lahko ogledate le določene posnetke, potem pa raziščete tiste dele Svetega pisma, na katere se nanašajo, še posebej če so za vas novi ali se vam  sicer zazdijo zanimivi. Zato boste v naslednjih lekcijah našli navedenih precej odlomkov iz Svetega pisma (označeni so s kratico svetopisemske knjige, s številko poglavja in nato vrstice). Če boste pri uporabi tega tečaja brali omenjene svetopisemske odlomke, bo to zelo obogatilo vaše izkustvo in to, kar se boste naučili, vam bo bolj gotovo ostalo v spominu. Nekatere vaje na koncu vsakega sklopa so zelo  primerne za posameznike.

Dodatna pomoč

Spletni tečaj sledi vsebini knjižice V drami odrešenja. To knjižico smo pripravili tako, da jo je lahko nositi s seboj. Lahko jo imate vedno pri sebi, tako kot mobilni telefon. Kadar se kje omenja kaka knjiga iz Svetega pisma – v cerkvi ali kje drugje –, lahko hitro pogledate in ugotovite, kam v celotno zgodbo Svetega pisma spada. Nihče ne more vsrkati vsega ob prvem branju. Knjižica naj postane vaša prijateljica, vedno tam, kjer jo potrebujete, ali tudi kjer jo potrebuje kdo, ki ga poznate.

Prijavi se na spletni tečaj!

Meni